Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen

Samen werken aan publieksbereik

Rotterdam Festivals streeft ernaar kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Maar wat wil dat publiek? Al jaren verdiept Rotterdam Festivals zich in de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen in de stad. Hoe waarderen ze de huidige cultuurprogrammering? Hoe worden ze het liefst geïnformeerd over het cultuuraanbod in de stad? Wat maakt dat mensen overgaan tot bezoek, of toch thuisblijven? Om antwoord te krijgen op deze vragen, doen we continu onderzoek naar ons publiek. De kennis die we opdoen, delen we met alle cultuurpartners in de stad. Ook het Culturele Doelgroepenmodel dat we ontwikkelden, biedt de sector houvast.

ALL CAPS 2022 HR © Fleur Beerthuis (128)

Rapport Continu Bezoekersonderzoek

Ben jij benieuwd wat zijn de gemiddelde uitgaven zijn aan tickets van de Culturele Doelgroepen voor bijvoorbeeld festivals of musea? En wat de top 3 is van meest gebruikte informatiemiddelen onder de verschillende groepen? Lees hier het rapport van Hendrik Beerda, eigenaar van het Continue Bezoekersonderzoek (CBO), waarin deze verdiepende inzichten te vinden zijn.

Veelgestelde vragen
Welke gegevens mag je als organisatie of instelling verzamelen?

Welke gegevens je mag opvragen en verzamelen hangt in eerste instantie af van het (rechtmatige) onderzoeksdoel. Er mogen gegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn in het licht van dit doel; daarbij dient mede de eventuele impact van de verwerking op de rechten en belangen van de betrokkenen (de natuurlijke personen van wie gegevens worden verwerkt) in het oog te worden gehouden. Om een voorbeeld te geven: het is toegestaan de uitgaven van bezoekers uit te vragen met als doel te kijken waar mogelijk kansen liggen bij een volgende editie voor bijvoorbeeld extra inzet op Merchandise. Dit is een rechtmatig onderzoeksdoel. Uitgaven van bezoekers onderzoeken met als doel bezoekers met een lage uitgavenverwachting weren is niet toegestaan. Dit is een onrechtmatig onderzoeksdoel.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Mariska Van Elsen
Mariska van Elsen Manager Cultuurparticipatie / Onderzoek & Expertise 06 18 66 59 64