;

Maatschappelijke impact

Festivals stellen een aanstekelijk voorbeeld voor de hele cultuursector, die toegankelijker en inclusiever moet worden
Bevrijdingsfestival Fotograaf Bas Czerwinski (23)

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke waarde van festivals mag niet worden onderschat. Festivals gaan over ontmoeting, over verbinding met de ander, over verrassing, verwondering en het ervaren van andere culturen. Daarmee raken festivals aan de complexe vraagstukken van deze tijd. Zoals eenzaamheid: voor veel ouderen in verzorgingshuizen is North Sea Round Town het hoogtepunt van het jaar. En duurzaamheid: MOMO Fabrique 2020 was het eerste klimaatpositieve festival van Nederland. Zo bieden festivals tal van kansen om het verschil te maken. Rotterdam Festivals pakt een voortrekkersrol, door actief te sturen op het verder vergroten van de maatschappelijke impact van festivals. Samen met de cultuurmakers in de stad en met gemeente Rotterdam zetten we in op de thema’s duurzaamheid en toegankelijkheid en inclusie.

Een bruisende stad; toegankelijk, divers en duurzaam, dat is waar we voor staan!

Meer weten? Neem contact met ons op!

Emma Dellius
Emma Dellius Duurzame deal 06 54 68 77 76

Meer weten? Neem contact met ons op!

Kels Xuan
Kels Xuan Toegankelijkheid & inclusie 06 18 66 59 87