;

Toegankelijkheid en inclusie

'Wie in Rotterdam woont is een Rotterdammer en hoort erbij. In Rotterdam staan we open voor alle mensen. Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer, dat is waar wij ons op richten, met respect voor de verschillen.'
Groep 1 Poetry International © Fleur Beerthuis (148)

Toegankelijkheid en inclusie

Bij Rotterdam Festivals werken we elke dag aan een stad waar altijd voor iedereen iets te beleven is. Voor bezoekers van buiten, maar voorál ook voor de bewoners. Door samen dingen te vieren komen we dichter bij elkaar, voelen we ons verbonden. Dat lukt alléén als de festivals voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen zich welkom voelt. In een superdiverse stad als Rotterdam vragen die thema’s extra aandacht. We werken er dan ook actief aan, de toegankelijkheid en inclusie van onze festivals te verbeteren. Dat doen we samen met de festivalorganisatoren en cultuurinstellingen in de stad. De Code Diversiteit & Inclusie biedt ons daarbij houvast. Dit is een gedragscode, voor iedereen in de Nederlandse cultuursector. Makers, medewerkers en publiek.

 

Toegankelijkheid is een breed begrip en komt in vele vormen. Het gaat over fysieke toegankelijkheid, over bereikbaarheid en voorzieningen. Kun je ergens makkelijk komen? Is het terrein geschikt voor mensen met een beperking? Maar ook andere vormen van toegankelijkheid verdienen meer aandacht: biedt het festivalprogramma in Rotterdam genoeg programma voor alle leeftijden, iedere cultuur, verschillende opleidingsniveaus en elke portemonnee? We dagen festivalorganisatoren uit om bewust met dit onderwerp bezig te zijn.

IMG 2525
Bij Rotterdam Festivals letten we er scherp op dat het festivalprogramma in balans is en niemand uitsluit.
Een veilig welkom voor de bezoeker

Het begrip inclusie gaat nog een stap verder dan toegankelijkheid. Inclusie draait om de mate waarin mensen zich welkom en veilig voelen. Een inclusieve omgeving is een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is en niet één specifieke groep de codes bepaalt. Het is het verschil tussen je wel of niet thuis voelen op een festival. Tussen gezien worden in het team waarin je aan een festival werkt, of je continu moeten aanpassen. Het is voor Rotterdam Festivals een belangrijk onderwerp. We willen een divers publiek aantrekken met de festivals in onze stad. Dat vraagt om een inclusieve programmering en een inclusieve manier van werken aan die programmering. Door hierin samen op te trekken met festivalorganisatoren en culturele instellingen, willen we elkaar versterken en nieuw publiek aantrekken.

Checklist Toegankelijkheid En Inclusie Fleur Beerthuis (64)
Achtergrondartikel

Checklist toegankelijkheid en inclusie

Checklist Toegankelijkheid En Inclusie Fleur Beerthuis (64)

Om toegankelijkheid van Rotterdamse evenementen te vergroten en Rotterdamse evenementen inclusiever te maken is een checklist opgesteld door Rotterdam Onbeperkt als ondersteuning voor organisatoren.

Lees het hele artikel

Meer weten? Neem contact met ons op!

Kels Xuan
Kels Xuan Toegankelijkheid & inclusie 06 18 66 59 87