;

Kennisbank

Waardevolle informatie over festivals, kunst en cultuur
Circusstad 2017 © Bas Czerwinski (2) (1)

Kennisbank

Welkom op de kennisbank van Rotterdam Festivals! Hier vind je artikelen, publicaties, onderzoeksresultaten en meer waardevolle informatie over festivals, kunst en cultuur. 

 

Publicaties

Met onze partners in de stad zijn we continu bezig met het vergroten van onze kennis van het publiek. Bekijk een aantal publicaties die we in de afgelopen jaren hebben uitgebracht over het cultuurpubliek.

 

Tweejaarlijks onderzoek - het Rotterdams Publiek (november 2023)

Aanwezigheid Culturele Doelgroepen in Rotterdamse deelgebieden (juli 2023)

De Culturele Doelgroepen in Nederland (2021)
Tweejaarlijks onderzoek - het Rotterdams Publiek (november 2021)

Uitkomsten onderzoek Online cultureel aanbod (februari 2021)
Vertrouwen en attitude (online) cultuurbezoek in tijden van corona (juni 2020)

Rotterdam, cultuur en publiek bij elkaar gebracht (2019)
De Rotterdamse Culturele Doelgroepen (2018)
Drempels en motieven niet-cultuurbezoekers Rotterdam (2018)

 

Artikelen

Cultuurimago van Rotterdam & kracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties - Hendrik Beerda Brand Consultancy onderzocht wat Nederlanders vinden van Rotterdam en haar cultuurorganisaties, en hoe Rotterdammers denken over hún stad en het cultuuraanbod (november 2023)

 

Ervaringsverslag Mariniersmuseum Rotterdam - over gebruik Culturele Doelgroepenmodel (december 2021)

 

Analyse cultureel imago Rotterdam en kracht cultuurorganisaties - over het culturele imago van Rotterdam anno 2021 (september 2021)

 

Culturele Doelgroepenmodel met enthousiasme ontvangen in andere steden - Projectleider Gijs Meijer van de Taskforce Publieksdata over het landelijke belang van het Culturele Doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals (2021)

 

Entreegeld vragen zonder je publiek te verliezen - over de rol van publieksonderzoek bij het invoeren van de eerste betaalde editie van Festival Baroeg Open Air (2019)  

 

Onderzoeken cultuur algemeen

Onderzoek | Rotterdam.nl

Sociaal en Cultureel Planbureau

NBTC | Strategie en aanpak 2022-23

Boekmanstichting - Kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid | onderzoek

LKCA - Cultuur voor iedereen: in onderwijs, beleid, zorg en welzijn | publicaties

Centraal Bureau voor de Statistiek

Audienceseurope.com